Hydrauliikan ja pneumatiikan koulutukset ovat osa Fintosin ja Wärtsilän pitkäaikaista yhteistyötä. Viime vuosina Fintos on toteuttanut Wärtsilän R&D-puolen henkilöstölle useita perus- ja erikoistason koulutuksia, joihin sisältyy sekä teoriaa että käytännön harjoittelua.

Wärtsilän Marine Power -puolella tehtaan ja testisolujen kehityksestä vastaava päällikkö Hannu Saari (Manager Plant & Cell Development, R&D Engineering, Testing & Validation, Marine Power) sekä Fintosin tekninen johtaja ja kouluttaja Ville Halmesmäki suunnittelevat koulutukset yhteistyössä, jotta ne palvelevat optimaalisesti tilaajan tarpeita.

”Olemme räätälöineet Fintosin kanssa yhdessä tiimilleni ja moottoriasennustiimille soveltuvia perus- ja jatkokoulutuksia. Ohjelmassa on ollut muun muassa perushydrauliikkakoulutus sekä korkeapainehydrauliikka- ja turvallisuuskoulutus. Seuraavaksi vuorossa ovat edistyneimmille suunnattu kurssi, jossa aiheina ovat vianetsintä, komponenttien valinta ja soveltuvuuden arviointi sekä laitteiston rakentaminen. Suunnittelemme myös asentajille tarkoitettua kurssia, jossa keskitytään tiivisteisiin ja asennusliimoihin asennustapojen määritysten mukaan”, Hannu Saari Wärtsilältä sanoo.

 

Koulutukset suunnitellaan tilaajan ja kouluttajan yhteistyönä

Koulutuksen valmistelu, sisällön suunnittelu ja toteutus ovat sujuneet aina sovitusti. Sisällön päälinjat on sovittu yhdessä etukäteen, ja Fintosin vahva hydrauliikan, pneumatiikan ja korkeapainehydrauliikan erikoisosaaminen tulee esiin lopullisista sisällöistä.

”Olemme käyneet koulutuksissa läpi hydrauliikan ja pneumatiikan turvallisuutta ja perusteita. Olemme hakeneet esimerkkejä tuotannosta ja elämästä ylipäätään. Koen, että olemme saaneet havainnollisuutta luentoihin ja koulutuksiin”, Halmesmäki sanoo.

”Fintosin Ville Halmesmäki on hyvä kouluttaja, ja hänen opetustyylinsä sopii erittäin hyvin lähiopetukseen. Monet esimerkit ovat juuri meiltä töistä, ja se pitää mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan.”

Kouluttajan vahva osaaminen ja kohderyhmälle mielekäs opetustapa ovat avain onnistuneisiin koulutuksiin.

”Fintosin Ville Halmesmäki on hyvä kouluttaja, ja hänen opetustyylinsä sopii erittäin hyvin lähiopetukseen. Monet esimerkit ovat juuri meiltä töistä, ja se pitää mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan”, Saari toteaa.

 

Koulutuksista varmuutta ja turvallisuutta

Räätälöimällä koulutukset tilaajan tarpeisiin varmistetaan se, että koulutuksiin käytetyt resurssit maksavat itsensä takaisin. Koulutuksista on merkittävää hyötyä yksilöille, tiimeille ja asiakasyritykselle pitkälle tulevaisuuteen.

”Olemme saaneet henkilöstölle osaamista, varmuutta ja oikeat työtavat. Ne ovat tärkeä perusta tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle sekä sen jatkuvalle kehittämiselle.”

”Olemme saaneet henkilöstölle osaamista, varmuutta ja oikeat työtavat. Ne ovat tärkeä perusta tehokkaalle ja turvalliselle toiminnalle sekä sen jatkuvalle kehittämiselle”, Saari sanoo.

”Matkan varrella olen hoksannut, että koulutukset ovat vastuullisuutta parhaimmillaan. Yritys saa osaavampaa työvoimaa, ja se menee suoraa viivan alle”, Halmesmäki toteaa.

 

Wärtsilän tiimi on osallistunut Fintosin hydrauliikka- ja pneumatiikkakoulutuksiin, jotka lisäävät työn turvallisuutta ja tehokkuutta.

 

Palautteet auttavat koulutuspalveluiden kehittämisessä

Wärtsilällä on oltu tyytyväisiä Fintosin toteuttamiin hydrauliikka- ja pneumatiikkakoulutuksiin, ja ne saavatkin Saarelta arvosanaksi täyden kympin.

”Suosittelen Fintosin järjestämiä hydrauliikka- ja pneumatiikkakoulutuksia. Olen järjestänyt koulutustilaisuuksia tiimilleni ja moottoriasennustiimille sekä lisäksi asiakastoimitustiimille”, Saari sanoo.

Asiakaspalautteet ovat tärkeä apu koulutuspalveluiden kehittämisessä.

”Saatujen parannusehdotusten pohjalta valmistelemme tällä hetkellä koulutustilaamme opetuskomponenttiseinää, jonka komponenttien avulla voimme paremmin näyttää esimerkkejä”, Fintosin Ville Halmesmäki sanoo.

Wärtsilän ja Fintosin yhteistyö hydrauliikka- ja pneumatiikkakoulutuksissa jatkuu, ja uusia perus- ja jatkokoulutuksia suunnitellaan ja järjestetään tarpeiden mukaan.