Fintos är en perfekt partner för den tillverkande industrin när det gäller system för hydraulik och pneumatik samt tillämpningar för vätskekylning. Våra experter utvecklar de bästa tekniska lösningarna också för utmanande behov. Våra tjänster täcker hela skalan från planering och montering till testning och service.

Fintos är ett tillväxtföretag som är grundat i Vasa år 2008, och som är känt för sin breda expertis inom energisektorn. Ledande internationella industriföretag runtom i världen litar på vårt kunnande och på våra system för hydraulik, pneumatik och vätskekylning.