Fintosin suunnittelupalvelu on tarkoitettu teollisuusyrityksille suunnittelijoiden asiantuntijatueksi ja suunnitteluosaston lisäkapasiteetiksi. Teemme myös hydrauliikka- ja pneumatiikkatyökalujen ja -laitteiden kokoonpanoa ja piensarjatuotantoa, jotka antavat asiakkaalle mahdollisuuden kasvattaa oman kapasiteettinsa tuottavuutta ja kannattavuutta

Autamme pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien sekä nestejäähdytyssovellutusten määrittelyssä ja kehittämisessä suunnitteluvaiheesta kokoonpanoon asti.

 

Suunnittelu on kattava palvelu

Suunnittelupalvelumme sopii monenlaisiin tarpeisiin. Suunnittelun kohteena voivat olla esimerkiksi:

 • asiakkaan oman tuotteen hydraulisesti tai pneumaattisesti toimiva osa
 • asiakkaan tuotannon hydraulinen tai pneumaattinen apuväline tai työkalu
 • nestekierron ja jäähdytyksen käyttö teollisuuden erilaisissa sovelluksissa

Etsimme teknisesti toimivimmat ratkaisut

Suunnitteluprosessiin kuuluu paljon muutakin kuin piirustusten teko: Suunnittelun lähtökohtana voi olla asiakkaan ongelma tai tarve saada järjestelmä tai prosessi toimimaan tietyllä tavalla. Syöte voi olla idean raakile tai pääsuunnittelijalle vastaan tullut haaste, jonka me otamme ratkaistavaksemme. Suunnittelupalvelumme tuotos on aina tunnistetun tarpeen ja sovitun budjetin mukainen.

Kartoitamme eri vaihtoehtoja sekä rakennamme, testaamme ja kehitämme prototyyppien avulla käyttöönne optimaaliset ratkaisut. Kartoitusten ja testausten pohjalta suosittelemme mielestämme parasta vaihtoehtoa. Viime kädessä sinä asiakkaana kuitenkin teet lopullisen valinnan.

Voimme myös testata halutut tuotekokonaisuudet ja tarjota ensi käden tietoa ennen esimerkiksi VTT:n tai Tukesin virallisia tutkimuksia.

Hankimme tai suunnittelemme tarvittavat komponentit

Käytämme suunnitteluratkaisuissamme pneumatiikan ja hydrauliikan standardiosia. Suunnittelun yhteydessä valitsemme parhaat hydrauliikka-, pneumatiikka- ja nestejäähdytyskomponenttien toimittajat laajasta verkostostamme, jota olemme rakentaneet vuodesta 2008 alkaen.

Meillä on kumppaneina useita eri toimittajia samoille komponenteille. Näin ollen voimme valita tarpeeseesi parhaiten sopivan osan ja toimittajan, jonka tiedämme olevan luotettava ja vastaavan korkeita laatuvaatimuksiamme. Vaihtoehtoisesti voimme käyttää suunnittelussa ja hankinnassa tilaajan vakiotoimittajia ja -osia.

Etsimme jatkuvasti myös uusia komponenttivalmistajia ja laajennamme vertostoamme projektien tarpeiden mukaan. Laajan verkostomme ansiosta toimitusvarmuutemme on hyvä; emme ole yhden toimittajan varassa, vaan löydämme mahdollisissa poikkeustilanteissa nopeasti korvaavan toimittajan.

 

Kokoonpano

Teemme teollisuusyrityksille hydrauliikka- ja pneumatiikkatyökalujen ja -laitteiden kokoonpanoa ja piensarjatuotantoa avaimet käteen -palveluna. Piensarjavalmistus sopii palveluna esimerkiksi tuotteen elinkaaren alkupäässä tuotekehityksen tarpeisiin ja loppupäässä tuoteräätälöintiin. Meille ulkoistettu koonpanopalvelu ja piensarjatuotanto mahdollistavat asiakkaalle oman kapasiteetin tehokkuuden ja tuottavuuden sekä kannattavuuden kasvun.

Avaimet käteen -ratkaisuna tuotettavassa kokoonpanopalvelussa hallitsemme toimitusketjun ja prosessin joko kokonaisuutena tai sovituin osin. Vastuullamme voivat olla sovitusti mm. suunnittelu, aikataulutus, komponenttien hankinta, kokoonpano, testauksen, dokumentointi, pakkaaminen sekä tarvittaessa varastointi ja työohjeet.

Kannamme työkuormaa ja riskiä asiakkaan puolesta varmistaen toimeksiannon toteutumisen sovitusti.

Kokoonpanon suunnittelu tuottaa oivalluksia

Kokoonpanopalveluumme voi sisältyä tarvittaessa myös kokoonpanon suunnittelu, jossa meidän vastuullamme ovat mm. komponenttien ja toimittajien määrittely ja valinta sekä piirustukset ja ohjeet. Vaihtoehtoisesti voimme tehdä kokoonpanon tilaajan valmiiden suunnitelmien ja ohjeistusten mukaan. Lue lisää suunnittelupalvelustamme tästä.

Hydrauliikan ja pneumatiikan syväosaamisemme ja laajan kumppaniverkostomme ansiosta suunnittelemme työkalut ja laitteet käyttäen sopivimpia mahdollisia komponentteja ja toimittajia sekä oivaltavia toteutuksia.

Sopimuksenmukaiset toimitukset

Kokoonpanopalvelun tuotoksena asiakas saa valmiin hydraulisen tai pneumaattisen työkalun, laitteen tai piensarjan toimitettuna sovitun mukaisessa aikataulussa ja sovittuun hintaan. Sopimuksenmukaisuus tuo asiakkaalle helpotusta ja joustavuutta tuotannon, projektien ja toimitusten suunnitteluun, aikataulutukseen sekä budjetointiin.

Kokoonpanon ulkoistaminen meille vapauttaa lisäksi asiakkaan kapasiteettia ja mahdollistaa vahvemman keskittymisen kannattavampaan ydintoimintaan. Erityisesti pienempien sarjojen tai räätälöityjen toteutusten kokoonpanon hankinta meiltä on järkevää, sillä se sitoo usein suhteellisesti paljon asiakkaan kapasiteettia.

Kokoonpanopalvelun sisältö

 • Teemme suunnittelun tai käytämme asiakkaan suunnitelmia
 • Hankimme sopivimmat komponentit valituilta toimittajilta
 • Teemme kokoonpanotyön ja/tai piensarjatuotannon
 • Hoidamme tuotteen tai sarjan pakkauksen
 • Tarvittaessa hoidamme myös kokoonpanemiemme työkalujen ja laitteiden testauksen, dokumentoinnin, työohjeet ja varastoinnin.
 • Lopputuloksena asiakas saa oikea-aikaisesti ja -määräisesti valmiita hydrauliikan tai pneumatiikan laitteita tai pieniä sarjatuotantoeriä

Hyväksi havaitut toimintatavat

Toteutamme kokoonpanopalvelua noudattaen vuosien kokemuksen tuloksena hyväksi havaittuja vakiokäytäntöjä:

 • Noudatamme kokoonpanossa asiakkaan ohjeistusta ja esimerkiksi tavarantoimittajavaatimuksia
 • Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa prosessin eri vaiheissa
 • Testaamme ja dokumentoimme kokoonpanotyön etenemisen laadun varmistamiseksi
 • Varmistamme toimituksen aikataulun toteutumisen