Teollisuuden automaatioon ja sähköistykseen erikoistunut Arnon sekä hydrauliikan ja nestejäähdytyksen erikoisosaaja Fintos ovat rakentaneet vuosia kumppanuutta, joka tuottaa uniikkeja ratkaisuja maailmanluokan asiakkaille ja suurta lisäarvoa koko toimitusketjulle.

Fintosin ja Arnonin yhteistyö alkoi vuonna 2016 prosessikomponenttien kehittämisestä asiakkaalle. Ensimmäinen yhdessä rakennettu prototyyppi on vuosien aikana jalostunut tuotteeksi sekä poikinut monia uusiakin hankkeita ja ratkaisuja.

Yhteistyöhön kuuluu niin isoja kehitysprojekteja, joissa oikeiden kumppaneiden löytyminen ratkaisee, kuin ketteryyttä ja nokkeluutta vaativia projektitoimituksia, joissa korostuvat prosessien laatu ja suorituksen tasalaatuisuus.

 

Arnon ja Fintos yhdistävät osaamistaan lisäarvoksi maailmanluokan asiakkaille

Suorittamisen on oltava laadukasta, mutta tuotteen tai palvelun erinomaisuus perustuu aina ennen kaikkea syvään ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista.

 

Kumppanuudet ja asiakas ytimessä

Vahvat kumppanuudet ovat Arnonin ja Fintosin strateginen kilpailukeino. Arnon valitsee rinnalleen yrityksiä, jotka vahvistavat yhteistä kyvykkyyttä luoda uutta ja tuottaa arvoa. Lisäarvovaatimus hyödyttää koko toimitusketjua.

Asiakaskeskeisyys on toinen Arnonia ja Fintosia yhdistävä tekijä. Kumpikaan organisaatio ei ole jäykän tuotelähtöinen, vaan haasteisiin tartutaan nimenomaan asiakkaan näkökulma edellä.

Pitkä yhteinen taival ja sitoutuminen ovat tehneet kumppanuudesta toimivan. Jatkuvan kolmikantaisen vuoropuhelun avulla Arnon, Fintos ja asiakas saavat puristettua tuntumansa ja visionsa yhteiseksi syväymmärrykseksi, joka antaa suuntaa paitsi strategiselle uudistumiselle, myös ennakoivalle toiminnan kehittämiselle. Yhteistyö on tärkeää asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin.

”Ei saa tyytyä siihen, että on kätevä käsistään. Suorittamisen on oltava laadukasta, mutta tuotteen tai palvelun erinomaisuus perustuu aina ennen kaikkea syvään ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista”, Arnonin tuotehallintajohtaja Jouni Mäki sanoo.

Selkeä työnjako tehostaa

Arnon ja Fintos toimittavat asiakkaille yhteistyönä muun muassa ohjaus- ja sähköistysratkaisuja uusiutuvan energian ja ympäristöteknologian järjestelmiin. Työnjako on selkeä: Arnon hoitaa automaation ja asiakasrajapinnan, Fintos puolestaan vastaa prosessiosuuksien kokoonpanosta ja tuotettavuudesta.

Kaikkea ei tarvitse opetella itse, kun on kumppani, joka on mukavuusalueellaan meille itsellemme vieraissa asioissa.

Kumppanuudessa korostuu Fintosin ja erityisesti teknisen johtajan Ville Halmesmäen nestejäähdytysosaaminen.

”Meille on tärkeää, että saamme hyödyntää Fintosin vahvaa osaamista ja kokemusta jo myyntivaiheen ideoinnista alkaen asiakasratkaisujen muodostamiseksi. Kaikkea ei tarvitse opetella itse, kun on kumppani, joka on mukavuusalueellaan meille itsellemme vieraissa asioissa”, Mäki kertoo.

Arnonin puolelta asiakastyötä pitkään hoitanut Teppo Pulakka ja Fintosin yhteyshenkilö Tuuli Prinkkilä seuraavat projekteja jatkuvasti, pitävät viikkopalaverin ja ovat muutoinkin yhteydessä useita kertoja viikossa. Pulakka osallistuu myös asiakkaan viikkopalavereihin. Avoin ja ajantasainen keskustelu mahdollistaa projektien oikean priorisoinnin ja uusien ideoiden pallottelun.

Tehtävänä asiakkaan menestys

Operatiivisella tasolla Arnonin ja Fintosin samankaltaiset arvot tekevät yhdessä toimimisesta helppoa. ”Molempien tapaan toimia kuuluu vahva sitoutuminen, ja yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan tyytyväisyys”, Prinkkilä sanoo.

Asiakaspalautteiden perusteella Arnonin ja Fintosin tuottama lisäarvo syntyy reagointinopeudesta ja joustavuudesta.

”Tartumme asiakkaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti, useimmiten jo seuraavan päivänä. Tuloksena asiakkaan omatkin prosessit tehostuvat”, Pulakka kertoo.

Saatavuushaasteista huolimatta Arnonin ja Fintosin yhteisissä asiakastoimituksissa on vältetty pahat viiveet, ja tällä hetkellä komponenttitilanne on hyvä. Komponenteista pidetään puskurivarastoja ja asiakkaan kanssa keskustellaan aina etukäteen tiedossa olevista toimituskatkoksista. Avoin tiedonkulku mahdollistaa ennakoinnin ja tehokkaan toiminnan.

Arnonin ja Fintosin kumppanuus jatkuu vahvana, ja suunnitelmissa on rakentaa sitä tulevaisuudessa yhä laajemmaksi kolmikantaista ymmärrystä ja kehittämistä hyödyntäen. Ratkaisuja etsitään nyt ja myös jatkossa aina asiakkaan näkökulma edellä.

Tärpit vahvan kumppanuuden rakentamiseen

  • Yhteensopivat arvot ovat aidon kumppanuuden perusedellytys.
  • On tärkeää löytää yhteistyön oikeat muodot ja kanavat.
  • Selkeät omat erikoisosaamiset ja rajanveto työnjaossa tekevät toiminnan helpoksi.
  • Vahva sitoutuminen varmistaa asiakkaan tyytyväisyyden.
  • Yhteisiä prosesseja ja toimintatapoja on kehitettävä jatkuvasti.
  • Tehokkaat prosessit ja toimintatavat sekä avoin tiedonkulku mahdollistavat nopean reagoinnin asiakkaan tarpeisiin sekä tehostavat myös asiakkaan prosesseja.
  • Joustavuus ja nopeus tuovat asiakkaalle ylivertaista lisäarvoa.
  • Aina voi parantaa!

 

________

Arnon Oy on vuonna 1978 perustettu yritys, jonka kehittää automaatio-, sähköistys- ja digitalisointiratkaisuja energiaa kuluttaville ja hiilineutraaliuteen pyrkiville teollisuudenaloille. Yritys on erikoistunut meri-, kaivos-, energia- ja teollisuussovelluksiin. Sen päätoimipaikka sijaitsee Tampereella Suomessa. Arnonilla on toimipaikat myös Kauhavalla, Vaasassa ja Turussa sekä Tukholmassa Ruotsissa ja Wejherowossa Puolassa. Yritys työllistää yli 300 eri alojen asiantuntijaa ja sen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa.