Hydrauliikan erikoisosaaja Fintos ja Wärtsilä kehittivät yhteistyössä PLC-hydrauliikkakoneikon polttomoottorien linjaamiseen selleissä koeajoa varten. Ratkaisu on tiettävästi ainoa laatuaan maailmassa ja otetaan käyttöön kaikissa koeajotiloissa Wärtsilän uudessa tehtaassa. Se lyhentää merkittävästi moottorin koeajon läpimenoaikaa mahdollistaen Wärtsilälle suuremmat testivolyymit ja lyhyemmät toimitusajat.  

Moottorin ja generaattorin akselilinjojen samansuuntaisuus on keskeinen vaatimus Wärtsilän moottoreiden koeajossa. Moottorien tehojen ja sen myötä massan kasvu on johtanut koeajoa edeltävän asennusvaiheen pidentymiseen, sillä raskaiden moottoreiden rihtaus eli akselilinjan suuntaaminen vie paljon aikaa.  

Moottoreiden toimitusaikojen lyhentämiseksi ja toimitusvolyymien kasvattamiseksi Wärtsilässä otettiin työn alle koeajojen läpimenoaikojen lyhentäminen rihtausta tehostamalla. Vahvan hydrauliikkaosaamisen ja aiemman yhteistyön perusteella kehitysprojektiin valittiin kumppaniksi Fintos.  

 

Fintos & Wärtsilä PLC-hydrauliikkakoneikko moottorin tasaukseen

 

Ensimmäisen hahmotelma PLC-koneikosta piirtyi paperille vuonna 2020, minkä jälkeen Fintosilla suunniteltiin ja valmistettiin prototyyppi. Siinä ohjaus hoidettiin kosketusnäytöllä ja paineluokka oli 1500 baria. Ratkaisu vastasi Wärtsilän odotuksia W31-moottoreiden asennukseen tarvittavasta laitteistosta ja otettiin testaukseen suuremman generaattoriasennuksen prototyyppiin. Ratkaisun osoittauduttua toimiviksi Wärtsilä tilasi Fintosilta kaksi PLC-hydraulikoneikkoa pienin räätälöinnein. 

Yhteistyön edetessä on kehitetty koneikkoja myös isommille moottoreille. Kesään 2023 mennessä Fintos on toimittanut Wärtsilän testiselleihin kolme PLC-hydraulikoneikkoa W46-moottoreiden asennukseen. Myös Wärtsilän W3X–moottoreiden asennuksessa käytettään samaa konseptia, ja kuluvana vuonna on tarkoitus valmistaa seuraavat kolme modifioitua settiä.  

 

”Fintosin ja Wärtsilän yhteistyössä kehittämä PLC-hydraulikoneikko on ainutlaatuinen maailmassa.”

 

“Fintosin ja Wärtsilän yhteistyössä kehittämä PLC-hydraulikoneikko on ainutlaatuinen maailmassa. PLC-ohjattu sähköhydraulinen laite on melko vaikeaa suunnitella, jotta se on myös turvallinen. Olemme tehneet modifiointeja ja yhden isomman ohjelmistopäivityksen. Olemme testanneet ja oppineet, tuloksena on asentajaystävällinen ratkaisu”, Manager Plant & Cells Development Hannu Saari Wärtsilästä sanoo. 

Jo monessa paikassa Wärtsilässä käytössä oleva ja uuteen tehtaaseen täysin implementoitava PLC-koneikko tehostaa ja lyhentää ratkaisevasti moottorin asennusta ja koeajoa.  

“Aiemmin manuaalinen asennus vei 4–5 päivää. Fintosin PLC-koneikon avulla saamme moottorin käynnistysvalmiuteen alle päivässä. Tuloksena saamme paljon lisää aikaa koeajoon ja läpimenoja lyhyemmiksi”, Saari kertoo.  

Fintosin vastuulla olivat PLC-koneikon ylätason suunnittelu, sopivan toimittajan etsiminen korkeapainejakotukille sekä ratkaisun iteroiminen mittakuvan mukaan. Lisäksi Wärtsilä sai Fintosilta apua kokonaisuuden ymmärtämiseen. 

 

”Fintosin PLC-koneikon avulla saamme moottorin käynnistysvalmiuteen alle päivässä. Tuloksena saamme paljon lisää aikaa koeajoon ja läpimenoja lyhyemmiksi”

 

”Kävin hiljattain Wärtsilässä tarkastamassa rihtauslaitteiston, johon on asennettu Fintosin valmistama PLC-hydraulikoneikko. Kahvikupin ääressä totesin, että on hienoa päästä kehittämään Wärtsilän kanssa edistyksellisiä järjestelmiä”, Fintosin tekninen päällikkö Ville Halmesmäki kertoo. 

Wärtsilän ja Fintosin osaamisten yhdistäminen on johtanut monesti hyvään lopputulokseen, ja yhteisiä kehitysprojekteja on ollut vuosien varrella useita.  

“Kun tänään pallottelemme ajatusta Fintosin Ville Halmesmäen kanssa, meillä on usein huomenna ratkaisuidea valmiina. Halmesmäellä on vahva hydrauliikkapuolen kompetenssi, kun taas oma vahvuuteni ovat moottorien koeajot ja sähköpuoli”, Saari kertoo.  

 

Fintos & Wärtsilä PLC-hydrauliikkakoneikko moottorin tasaukseen